Forstanderkredsen

for produktionsskoler / produktionshøjskoler

Forstanderkredsen er en sammenslutning af ledere på danske produktionsskoler/produktionshøjskoler.

Foreningens formål er at varetage forstandernes ledelsesmæssige interesser bl.a. gennem opbygning af et netværk på regional- og landsplan med henblik på kollegial erfaringsudveksling.

Formålet er desuden at overvåge og påvirke lovgivningen med henblik på at produktionsskoleformens egenart og mangfoldighed fastholdes og udvikles til gavn for skolernes målgruppe.

Kampagnen ‘Danmark har brug for kloge hænder’ er iværksat af Forstanderkredsen. Læs mere om kampagnen.