Forstanderkredsen

for produktionsskoler / produktionshøjskoler

Forstanderkredsen er en sammenslutning af ledere på danske produktionsskoler/produktionshøjskoler.

Foreningens formål er at varetage forstandernes ledelsesmæssige interesser bl.a. gennem opbygning af et netværk på regional- og landsplan med henblik på kollegial erfaringsudveksling.

Formålet er desuden at overvåge og påvirke lovgivningen med henblik på at produktionsskoleformens egenart og mangfoldighed fastholdes og udvikles til gavn for skolernes målgruppe.