Forstanderkredsen forside

30. juli 2019

Forstanderkredsen for produktionsskoler og produktionshøjskoler er nedlagt, da produktionsskolerne pr. 1.8.2019 overgår til FGU – forberedende grunduddannelse.