Udvalg

Forstanderkredsen er repræsenteret i følgende udvalg:

Koordineringsudvalg – Produktionsskoleforeningen

    I dette udvalg er Forstanderkredsen repræsenteret ved:

  • Peter Bols, Ålborg Produktionsskole, tlf. 96316363, mail: pbt@produktionsskolen.dk
  • Troels Brandt, Ringsted Produktionshøjskole, tlf. 57600298, mail: troels@rphs.dk
  • Link til udvalgets side på www.psf.nu

Pædagogisk udvalg – Produktionsskoleforeningen

Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser – REU